TIN TỨC

Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Ngày 23/4, tại Becamex Tower, Công ty Cổ phần Bê tông Becamex (Becamex ACC) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

Thay mặt HĐQT , Ông Nguyễn Văn Thanh Huy – Chủ tịch HĐQT đã trình bày trước ĐHĐCĐ báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2013 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2014; Ông Trương Đức Hùng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc đã báo cáo về hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty Cổ phần Bê tông Becamex.

Với sự góp mặt của các cổ đông, Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Các cổ đông đăng ký tham dự Đại hội

 

blank

Đoàn chủ tịch chủ trì đại hội.

blank

Ông Nguyễn Văn Thanh Huy – Chủ tịch HĐQT – Báo cáo về hoạt động năm 2013 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2014

blank

Ông Trương Đức Hùng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Báo cáo về hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

blank
Scroll to Top