TIN TỨC

Nghị quyết HĐQT số 08/2015/NQ-HĐQT ngày 12/06/2015

Quý cổ đông vui lòng tải file: Nghị quyết HĐQT số 08/2015/NQ-HĐQT ngày 12/06/2015 tại link sau: http://www.mediafire.com/view/vkm57ksbmydmkba/Nghi_quyet_HDQT.pdf

Scroll to Top