TIN TỨC

Thông báo bán đấu giá xe trải Bê tông Power Paver SF2700

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

   Căn cứ Luật Thương mại ngày 14/6/2005 của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

   Căn cứ Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐQT ngày 21/02/2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Becamex v/v “Thanh lý tài sản”;

   Căn cứ Nghị quyết số 01/2014/QĐ-TGĐ/TL ngày 22/02/2014 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bê tông Becamex v/v “Thanh lý tài sản”;

   Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thanh lý tài sản ngày 24/02/2014.

Công ty Cổ phần Bê tông Becamex tổ chức bán đấu giá tài sản với các nội dung sau:

1. Tổ chức bán đấu giá tài sản:

– Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX.

– Địa chỉ trụ sở chính: Lô D_3_CN, Đường N7, KCN Mỹ Phước, Thị trấn Mỹ Phước, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.

– Điện thoại: 0650.3567 200 ; Fax: 0650.3567 201.

– Email: becamexacc@gmail.com ; Website: becamexacc.com.vn

2: Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

– Thời gian: Từ ngày 27/02/2014 đến ngày 03/03/2014.

– Địa điểm: Lô D_3_CN, Đường N7, KCN Mỹ Phước, Thị trấn Mỹ Phước, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.

3. Danh mục tài sản, số lượng tài sản bán đấu giá:

– Tài sản bán đấu giá: Xe trải bê tông nhãn hiệu Power Saver SF2700. (Hiện trạng thanh tải xe là 4m, có phụ tùng kèm theo xe để lắp ráp khi trải 6m/8m.)

– Công nghệ, đặc tính kỹ thuật, cấu tạo, nguyên lý hoạt động, hướng dẫn bảo dưỡng và các thông tin khác của xe: thể hiện trong bảng hướng dẫn kèm theo.

– Số lượng tài sản bán đấu giá: 01.

4. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

5. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín.

6. Giá khởi điểm (đã bao gồm thuế VAT): 1.600.000.000 đồng (Một tỷ sáu trăm triệu đồng).

7. Tiền đặt trước: 32.000.000 đồng (Ba mươi hai triệu đồng). Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá nộp tiền mặt trực tiếp tại Công ty Cổ phần Bê tông Becamex hoặc chuyển khoản vào:

 • Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Bê tông Becamex.
 • Số tài khoản: 65010000567840
 • Tại ngân hàng: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Bình Dương.

  8. Thời gian phát hành hồ sơ mời đấu giá: Người tham gia đấu giá đến Công ty Cổ phần Bê tông Becamex để nhận hồ sơ từ ngày 27/02/2014 đến ngày 03/03/2014, hoặc có thể tải hồ sơ tại website: becamexacc.com.vn

  9. Thời hạn cuối cùng nhận tiền đặt trước: 11h00, ngày 04/03/2014.

  10. Thời hạn tiến hành đấu giá: 14h00, ngày 04/03/2014.

  11. Người được mua: có nghĩa vụ vận chuyển, chuyển quyền sở hữu tài sản và chịu các chi phí này, đồng thời chịu các chi phí khác phát sinh (nếu có).

  Hội đồng thanh lý tài sản Công ty Cổ phần Bê tông Becamex xin trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản thanh lý nêu trên đến Công ty xem tài sản và tham gia chào giá.

  Trân trọng

  Mời quý tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản trên vui lòng tải file “Hồ sơ mời đấu giá – Xe trải Bê tông Power Paver SF2700” tại link sau:

  https://www.mediafire.com/?og35ob62ye4207h 

  Và thư chào giá tại link sau:

   http://www.mediafire.com/?e0f2otzctlatk

Scroll to Top